NL | FR

nummer 1, februari 2023, jaargang 35

Een overvloed aan water

  • Olivier Gurné

Stuwing (overmatige vochtretentie) is een groot probleem voor veel patiënten met hartfalen. Het is een frequente oorzaak van ziekenhuisopname (bijna 90 % van de ziekenhuisopnames wegens hartfalen). Stuwing veroorzaakt dus niet alleen een hoge... Lees verder

De nieuwe cardio-oncologie ESC-richtlijnen 2022: gemeenschappelijke taal, het belang van risicostratificatie en een framework voor opvolging en behandeling

  • Hanne Boen, Constantijn Franssen

Op het afgelopen ESC-congres in Barcelona werden de eerste richtlijnen rond cardio-oncologie voorgesteld.1 Een stijgende groep patiënten at risk en een enorme vooruitgang en diversificatie van de oncologische therapieën zorgden in de... Lees verder

Massaspectrometriegebaseerde proteoomanalyse van cardiale amyloïdose: a new 'kit' on the block

  • Sharareh Fadaei, Delphi Van Haver, Frank Timmermans, Francis Impens, Amélie Dendooven

Amyloïdose is een aandoening die wordt gekenmerkt door de abnormale extracellulaire depositie van eiwitfibrillen.1, 2 De ziekte treedt op wanneer een precursoreiwit zijn natieve substructuur verliest, een aberrante bèta-sheetconfiguratie... Lees verder

Amiodaron, supraventriculaire ritmestoornissen en atriumfibrillatie

  • Luc De Roy, Olivier Deceuninck, Xavier Carryn, David Dechaux

Amiodaron, een klasse III-antiaritmicum (classificatie van Vaughan-Williams) werkt in op de verschillende ionenkanalen van het myocard en heeft daarbij vooral een sterk effect op de refractaire periode en de repolarisatie van de cellen. Het remt ook... Lees verder

Evaluatie van de nierfunctie bij patiënten met hartfalen

  • Evelyne Meekers, Petra Nijst

Dit artikel werd gebaseerd op de ESC-webinar 'Renal function changes in heart failure', gemodereerd door W. Mullens (Genk) met K. Damman (Groningen, NL) en D. Banerjee (Londen, VK) als sprekers. Chronische nierinsufficiëntie is een prevalent... Lees verder

Hartfalen, van medische naar mechanische behandeling

  • Constantin Stefanidis, Bachar El Oumeiri, Frédéric Vanden Eynden

De incidentie van acuut en chronisch hartfalen stijgt al enkele jaren gestaag. De behandeling is alsmaar beter geworden met de invoering van een combinatie van een sartan en een neprilysineremmer en SGLT2-remmers. Daardoor zijn de sterfte en het... Lees verder

CRT-optimalisatiealgoritme met een 'toevalsbevinding'

  • Niek Pluijmert, Rik Willems

Cardiale resynchronisatietherapie (CRT) is een van de hoekstenen van de behandeling van symptomatisch hartfalen met verminderde ejectiefractie in het geval van een linkerbundeltakblok of belangrijk verbreed QRS.1 Het succes van de behandeling valt... Lees verder